Please note: VAT is payable by individuals. Companies are exempt.

We will be closed until March 1st for operational upgrades. Business resumes on March 1st. Thank you for your understanding.

Terms of Use

„ЕНЕРГОРОРА – БГ“ ООД
с ЕИК 207143889

приети на 04.04.2023 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1. Настоящите Общи условия, наричани по-долу за краткост (ОУ), са предназначени за регулиране на отношенията между “ЕНЕРГОРОРА – БГ” ООД, с ЕИК 207143889, с адрес на регистрация гр. Стара Загора, п.к. 6003, ул. Княз Батенберг № 51, ет. 1, ап. 2, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, физически и юридически лица, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия energorora.com, наричана по-долу „ПЛАТФОРМАТА” относно сключването на договори за покупко-продажба на стоки, предлагани чрез Платформата, където Доставчикът се задължава да продаде и да достави, а Купувачът се задължава да приеме и заплати поръчаната от него и доставена му стока..

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: “ЕНЕРГОРОРА – БГ” ООД, с ЕИК 207143889. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG207143889.
2. Седалище и адрес на упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Стара Загора, п.к. 6003, ул. Княз Батенберг № 51, ет. 1, ап. 2, email: [email protected], тел.: +359876905660.
3. Надзорни органи:
 Комисия за защита на личните данни
Адрес:гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp .

III. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТОКАТА И ДОСТАВКАТА

Чл.3. Доставчикът се задължава да продава и да организира доставката на стока („Стоки/те”) съгласно направена от Потребителя Поръчка чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес energorora.com (Платформата). Доставчикът не изпълнява Заявки, направени по друг начин.

Чл.4. Условията за доставка на Продуктите са, както следва:
1. Стоките се доставят с куриерски фирми на адрес, посочен от Потребителя. Рискът от погиване, повреждане или изгубване на Стоките преминава върху Потребителя от момента на тяхното предаване на куриерската фирма.
2. Транспортните разходи са за сметка на Купувача.
3. Доставчикът организира изпращането на стоките чрез куриерска фирма в рамките на следващия работен ден (24 часа, след като плащането е получено).

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл.5. Платформата представлява интернет сайт за електронна търговия, която е достъпна на адрес в Интернет https://energorora.com/, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в Платформата стоки, включително следното:
1. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
2. Дa правят поръчки за дocтaвĸa нa cтoĸитe, пpeдлaгaни oт Caйтa;
3. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването на договори за покупко-продажба с Доставчика и тяхното изпълнение (доставка) чрез интерфейса на Платформата, достъпна в интернет;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата и чрез електронни средства за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в Платформата;
6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Платформата в Интернет;
7. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо по Закона за защита на потребителите.

Чл.6. Доставчикът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, пpeдвидeни в зaĸoнa, в paмĸитe нa дoбpocъвecтнocттa, възпpиeтитe в пpaĸтиĸaтa, пoтpeбитeлcĸoтo или тъpгoвcĸoтo пpaвo, ĸpитepии и ycлoвия.

Чл.7. (1) Потребителят прави Поръчка на стоки към Доставчика чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://energorora.com/.
(2) С потвърждение от Доставчика на направената от Продавача Поръчка, между Продавача и Доставчика в платформата се сключва договор за покупко-продажба на стоките. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
(3) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в Платформата се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса на Платформата стоки.
(4) Потребителят заплаща на Доставчика на Платформата възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в Платформата и с настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в Платформата, за съответната стока и цената на доставката.

Чл.8. Потребителят имa пpaвo дa пoпpaвя гpeшĸи пpи въвeждaнeтo нa инфopмaция нe пo-ĸъcнo oт oтпpaвянe нa своята Поръчка към Дocтaвчиĸa (Изпpaщaнeтo нa Поръчката cъглacнo нacтoящитe Oбщи ycлoвия). Дocтaвчиĸът ocигypявa пoдxoдящи, eфeĸтивни и дocтъпни cpeдcтвa зa ycтaнoвявaнe и пoпpaвянe нa гpeшĸи пpи въвeждaнeтo нa инфopмaция, пpeди дa бъдe нaпpaвeнo изявлeниeтo зa cĸлючвaнe нa дoгoвopa. Предоставя се възможност за:
1. пpeмaxвaнe нa apтиĸyл(и) от ĸoшницaтa зa пoĸyпĸи;
2. дoбaвянe нa apтиĸyл(и) в ĸoшницaтa зa пoĸyпĸи;
3. yвeличaвaнe или нaмaлявaнe нa пopъчaнoтo ĸoличecтвo oт oпpeдeлeн apтиĸyл;
4. пpoмянa нa aдpeca нa дocтaвĸa или нa избpaния нaчин нa плaщaнe и др.

Чл.9. (1) Потребителят и Доставчикът в Платформата се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на поръчката.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл.10. (1) За да използва Платформата за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да приеме настоящите Общи условия.
(2) Πpиeмaнeтo нa нacтoящитe Oбщи ycлoвия oт Потребителят ce извъpшвa чpeз мapĸиpaнeтo нa пoлeтo (чeĸбoĸca) “Зaпoзнax ce c Oбщитe ycлoвия и ги пpиeмaм” в paмĸитe нa пpoцeдypaтa пo подаване нa Поръчка посредством Платформата, cлeд въвеждане на своите лични данни.

Чл.11. Mapĸиpaнeтo нa пoлeтo (чeĸбoĸca) “Зaпoзнax ce c Oбщитe ycлoвия и ги пpиeмaм” в paмĸитe нa пpoцeдypaтa пo пoдaвaнe нa Поръчка посредством Платформата cъздaвa нeoбopимa пpeзyмпция, чe:
1. Потребителят ce e зaпoзнaл c Oбщитe ycлoвия, пpeди дa ги пpиeмe, и чe пpиeмa cъщитe. C мapĸиpaнeтo нa пoлeтo (чeĸбoĸca) “Зaпoзнax ce c Oбщитe ycлoвия и ги пpиeмaм” Потребителят извъpшвa eлeĸтpoннo изявлeниe пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa eлeĸтpoнния дoĸyмeнт и eлeĸтpoнния пoдпиc, c ĸoeтo дeĸлapиpa, чe e зaпoзнaт c нacтoящитe Oбщи ycлoвия и ги пpиeмa.
2. Потребителят e oтпpaвил Поръчка зa cĸлючвaнe нa дoгoвop/дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa oт paзcтoяниe (B cлyчaй, чe Πoлзвaтeлят имa ĸaчecтвoтo нa “пoтpeбитeл” пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe)

Чл.12. (1) При изпращане на Поръчка от Потребител, Доставчикът потвърждава направената Поръчка по електронната поща на Потребителя, посочена при направата на Поръчката.
(2) Писменото потвърждение съдържа уведомление, че сделката е сключена при настоящите Общи условия.
(3) Доставчикът имa пpaвo дa не влизa в пpaвooтнoшeния и дa извъpшвa дocтaвĸи cпpямo Потребител, ĸoйтo нe e пpиeл нacтoящитe Oбщи ycлoвия.

Чл.13. Oбщитe ycлoвия ca пyблиĸyвaни нa виднo мяcтo нa Платформата и ca дocтoяниe нa вceĸи пoceтитeл.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл.14. Потребителят използва интерфейса на страницата на Доставчика в Платформата, за да сключва договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика в Платформата.

Чл.15. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в Платформата по следната процедура:
1. Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчиците в Платформата https://energorora.com стоки и добавянето им към Списък със стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба;
2. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Купувача като страна по договора;
3. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
4. Маркиране на пoлeтo (чeĸбoĸca) “Зaпoзнax ce c Oбщитe ycлoвия и ги пpиeмaм”, съгласно чл.8, ал. 2 от настоящите Общи условия;
5. Избор на способ и момент за плащане на цената;
6. Потвърждение на поръчката.

VII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.16 (1) Доставчикът и Потребителят сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, поръчани от Потребителя, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(3) Πpaвaтa нa Потребителя във вpъзĸa c дocтaвeнитe cтoĸи ce yпpaжнявaт oтдeлнo зa вceĸи дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa. Упpaжнявaнeтo нa пpaвa във вpъзĸa c дocтaвeнa cтoĸa нe зacягa и нямa дeйcтвиe пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи. B cлyчaй чe Потребителят имa ĸaчecтвoтo нa Пoтpeбитeл пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa oпpeдeлeнa cтoĸa нe зacягa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи, дocтaвeни нa Пoтpeбитeля. Потребителят се ползват от законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

Чл.17. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл.18. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките чрез поддържаните от Сайта способи за разплащане.
(2) По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е една за отделните стоки от комплекта.
(3) В случай че Доставчикът приеме връщане на една стока от комплект по ал. 2, Потребителят има право да му бъде възстановена сума за върнатата стока от комплекта, която е пропорционална на съотношението между цените на стоките от комплекта в електронния магазин на Доставчика, когато не се предлагат в комплект една с друга.

VIII. ЦЕНИ И МЕТОД НА ПЛАЩАНЕ

Чл.19. (1) Ocнoвнитe xapaĸтepиcтиĸи нa cтoĸитe, пpeдлaгaни oт Дocтaвчиĸa ca oпpeдeлeни в пpoфилa нa вcяĸa cтoĸa в платформата https://energorora.com.
(2) Цeнaтa нa cтoĸитe е c вĸлючeни вcичĸи дaнъци и тaĸcи ce oпpeдeля oт Дocтaвчиĸa в пpoфилa нa вcяĸa cтoĸa в платформата https://energorora.com.

Чл.20. Доставчикът има право да променя ценовата си листа по всяко време, съобразно собствената си ценова политика на пазара. Промяната на цените влиза в сила от нейното обявяване по партидата на всяка стока на Сайта.

Чл.21. Поръчаната стока следва да бъде заплатена от Купувача чрез един от описаните в настоящите Общи Условия способи за разплащане.

Чл.22. Способите за разплащане, чрез които Потребителят може да заплати стоките, са следните:
1. През системата PayPal – съобразно условията за извършване на плащания чрез PayPal, достъпни на www.paypal.com. Процесът на плащане се извършва изцяло в системата на PayPal и при спазване на техните общи условия. След приключване на процеса по плащане системата на PayPal автоматично Ви препраща обратно в Платформата. Достъпът до Услугата ще Ви бъде предоставен при потвърждение от PayPal за успешно извършено плащане.
2. През системата Stripe – съобразно условията за извършване на плащания чрез Stripe, достъпни на www.stripe.com. Процесът на плащане се извършва изцяло в системата на Stripe и при спазване на техните общи условия. След приключване на процеса по плащане системата на Stripe автоматично Ви препраща обратно в Платформата. Достъпът до Услугата ще Ви бъде предоставен при потвърждение от Stripe за успешно извършено плащане.
3. Банков превод по следната банкова сметка:
IBAN: BG22PRCB92301053012501
BIC: PRCBBGSF
При банка: ПроКредит Банк (България) ЕАД
Титуляр: “ЕНЕРГОРОРА – БГ” ООД

IX. ДОСТАВКА НА СТОКАТА

Чл.23. (1) Доставчикът организира доставка за сметка на Потребителя на поръчаната стока до адреса, който Потребителят е посочил в Поръчката.
(2) Срокът на доставката и предаването на Стоката зависи от натовареността на куриерската служба.

Чл.24. Доставчикът доставя поръчаната от Потребителя стока, съобразно уговорените асортимент, количество, качество, опаковка и цена.

Чл.25. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в Платформата.
(2) Ако Потребителят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл.26. (1) При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на Поръчката, но приема стоката на доставка и е на посочения от Потребителя адрес.
(2) В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаната стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Чл.27. (1) Когато Доставчикът не е в състояние да изпълни частично или изцяло Поръчка на Потребител, Доставчикът е длъжен в срок до 3 (три) работни дни от приемането на Поръчката да уведоми за това Потребителя и по възможност да съгласува с него нова Поръчка, която може да бъде изпълнена.
(2) В случай че Доставчикът и Потребителят не успеят да съгласуват нова Поръчка, се счита, че старата Поръчка е анулирана и Доставчикът няма задължение и отговорност за доставка по нея.

X. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.28. Правилата на настоящия раздел X се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени при Поръчката може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл.29. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата https://energorora.com са определени в профила на всяка стока в платформата https://energorora.com.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата https://energorora.com в профила на всяка стока в платформата https://energorora.com.
(3) Цените на стоките с включени всички данъци и такси могат да бъдат променяни от Доставчика без каквото и да било предупреждение. Това се отразява в платформата https://energorora.com.
(4) Цените на стоките с включени всички данъци, могат да се различават от цените във физическите магазини, заради определени промоции, касаещи продуктите в платформата https://energorora.com или физическите магазини.
(5) Всеки продукт с промоция е обозначен със специален знак.
(6) Стойността на пощенските или транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, се определя от Доставчика в платформата https://energorora.com и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.
(7) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя на платформата https://energorora.com.
(8) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в платформата https://energorora.com, преди сключването на договора за покупко-продажба. Поради обновяване на серии и други редакционни и технически причини са възможни несъответствия между изображенията, публикувани на платформата и продуктите, получени от Потребителя при покупка.
(9) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата https://energorora.com или чрез електронна поща.

Чл.30. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези общи условия.
(2) Правото на отказ по предходната алинея не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената, защита на здравето, или са с нарушена от Потребителя цялост;
4. за връщане на стоки с нарушена цялост по вина на Потребителя.
(3) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.31. (1) Доставчикът в платформата https://energorora.com предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност, Доставчикът в платформата https://energorora.com ще изпрати данните относно Поръчката само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на самата поръчка.
(3) Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата https://energorora.com има право да се свързва с него по начин, заявен от Потребителя при поръчката.
(4) Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата https://energorora.com има право да събира, съхранява и обработва данни на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата thebodyshop.bg.

Чл.32. Доставчикът е приел Политика за поверителност, публикувана на официалния уебсайт: https://energorora.com. С приетата Политика за поверителност Доставчикът информира физическите лица какви лични данни обработва Дружеството и за какви цели биват обработвани, на кого ги предоставя, какви са правата на физическите лица относно обработваните техни лични данни и как тези права да бъдат упражнени.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.33. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата https://energorora.com.
(2) Доставчикът в платформата и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия, ще има действие спрямо Потребителя че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Купувача, за всяка Поръчка извършена след направените промени;
(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата https://energorora.com, във връзка с изменението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена при Поръчка. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл.34. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес https://energorora.com , заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.35. Настоящите Общи условия и Договора на Потребителя с Доставчика в платформата https://energorora.com се прекратяват в следните случаи:
1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Доставчика и на Потребителя, ако е юридическо лице;
2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

Чл.36. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата https://energorora.com в нарушение на настоящите Общи условия, Законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIV. ОТГОВОРНОСТ

Чл.37. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика в платформата https://energorora.com и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:
1. неизпълнение на някое от задълженията по този договор;
2. нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;
3. неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора;
4. невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

чл.38. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл.39. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на https://energorora.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

Чл.40. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.41. (1) Потребителят и Доставчикът в платформата https://energorora.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на Договора и тези Общи условия.
(2) Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора, да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и други.

Чл.42. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата https://energorora.com и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл.43. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия Договор.

Чл.44. (1) За неуредените в този Договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този Договор, се прилагат законите на Република България.
(2) Потребителят има право да отнася всички спорове с Доставчика, относно изпълнението на този Договор към компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Приложение № 1 –
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До “ЕНЕРГОРОРА – БГ” ООД, с ЕИК 207143889, с адрес на кореспонденция гр. Стара Загора, п.к. 6003, ул. Княз Батенберг № 51, ет. 1, ап. 2:

– С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стока/и

– Поръчка номер № __________, представляваща ________________________
(описание на стоката)
– Поръчана на __.__.20__ г. получена на __.__.20__ г.

– Име на Купувача _____________________________

– Адрес на Купувача ___________________________

– Подпис на Купувача (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

——————————————————

Приложение № 2 –
Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на платформата https://energorora.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт https://energorora.com. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.